Opleiding in beeld

Nieuws

Training 'werken met baby's

Met de IKKmaatregelen veranderen er een aantal zaken voor kinderopvangondernemers. Een van die maatregelen is dat iedere pedagogische medewerker die met baby’s (0-jarigen) werkt een speciale training over baby opvang heeft gevolgd. Vanaf mei 2018 zijn wij licentiehouder voor de training ‘werken met baby’s’ Deze training past heel mooi bij ons eerder ontwikkelde nascholingsaanbod en binnen onze ervaring opgedaan in het werken met eigen video-opnamen van pedagogisch medewerkers. Zie verdere informatie bij Nascholingsaanbod.

Afscheid VAKschool Pedagogisch Werk

Totaal vier groepen leerlingen zijn opgeleid volgens de methodiek “Opleiding in Beeld” op de VAKschool Pedagogisch Werk. Op 16 mei 2017 haalde de laatste groep van 9 personen het diploma MBO PW3. We waren als initiatiefnemers en kerndocenten verbonden aan deze school die op 31 december 2017 is opgeheven. Tot ons plezier hebben we met een aantal voormalige leerlingen nog regelmatig contact.

Oog voor interactie: hoe verder?

Met het afsluitende symposium, georganiseerd door de ontwikkelaars van de training “Oog voor Interactie” ROC Amsterdam en NJI, is op 25 juni j.l. afscheid genomen en is er een einde gekomen aan de mogelijkheden om subsidie aan te vragen voor deze training. Met veel genoegen hebben we deze training gegeven aan 8 groepen bij Kinderopvang ’t Kickertje, bij de Rode Ridder van Kinderopvang De Lange Keizer, een groep leidinggevenden van Kinderopvang Zon, Wiskids en bij kinderopvang Mama & Baby.
Zie voor verdere informatie ons Nascholingsaanbod. Bij belangstelling voor deze training verzorgen wij een offerte op maat.

Aanbod 'Pedagogische coaching'

Eén van de eisen om subsidie te ontvangen voor de training Oog voor interactie was dat er een borgingsplan voor bij-en nascholing binnen de kinderopvangorganisatie wordt uitgevoerd. We hebben inmiddels positieve ervaringen met individuele en teamdoelen die bij de eindpresentaties naar voren zijn gekomen en hoe deze bereikt kunnen worden door de pedagogische medewerker.  
De nieuwe IKK maatregel houdt in dat iedere pedagogisch medewerker recht heeft op 10 uur pedagogische coaching per jaar, en deze wordt per 1 januari van kracht. Ook deze wettelijke maatregel zien we als een belangrijke impuls om de pedagogische kwaliteit te verbeteren op de werkvloer.
Wij zijn gecertificeerd om deze coaching te mogen uitvoeren en hebben gezien onze werkervaring hier ook een visie op ontwikkeld. Deze vindt u bij ons nascholingsaanbod evenals een plan hoe dit ingezet zou kunnen worden.