Opleiding in beeld

Nieuws

Speels leren

Neem eens een kijkje op de website Speels leren. Wij maken deel uit van de praktijkonderzoeksgroep met Elly Singer. Binnen de functie Beleidsmedewerker Pedagogiek hebben we meegedaan met het praktijkonderzoek naar Spelbetrokkenheid. De afgelopen drie jaar hebben we binnen verschillende groepen samen met pedagogisch medewerkers actief onderzoek gedaan aan de hand van vragen van de pedagogisch medewerkers zelf. De vragen waren onder anderen:Wat gebeurt er als we dezelfde kinderen op vaste momenten een activiteit aanbieden en daarbij beschikbaar zijn? Hoe kunnen we het voor onze baby’s fijner maken in deze grote ruimte? Kan het regelmatig praten met elkaar in een vaste groep met beschikbare pedagogisch medewerkers en een vast ritme bijdragen aan een pestvrije omgeving?
CRKBO geregistreerd

Per 1 juli 2015 is het registratietraject voor het Centraal Register Kortdurend Beroeps Onderwijs(CRKBO) afgerond. We voldoen daarmee aan de Kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs. Dit betekent ook dat wij vrijgesteld zijn van het heffen van BTW. (Zie www.crkbo.nl).


Training 'Oog voor interactie'

Vanaf mei 2015 zijn wij licentiehouder voor de training ‘Oog voor interactie’  Deze training past heel mooi bij onze eerdere nascholingsaanbod en binnen onze ervaring opgedaan in het werken met eigen video-opnamen van pedagogisch medewerkers. Zie bij Nascholingsaanbod.Project bouwstenen naar een participerende toekomst’ in maart 2015 van start.

Met subsidie van het oranjefonds is het ons gelukt om met de VAKschool pedagogisch Werk een groep van 12 vrouwen op te gaan leiden in het oudste buurthuis van Nederland: de Mussen in de Schilderswijk in Den Haag.
Het doel van dit project is een grotere participatie van de deelnemers, vrouwen uit de Schilderswijk in Den Haag, aan de Nederlandse samenleving. Dit doel willen wij bereiken door 24 allochtone vrouwen uit de Schilderswijk binnen de wijk op te leiden tot Pedagogisch Werker niveau 3. De opleiding wordt gegeven door de VAKschool Pedagogisch Werk (Stichting ieder&een in BEELD is het bevoegd gezag van deze VAKschool). Hierdoor komen zij in het bezit van een MBO-3 diploma en verkrijgen zij een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt.

De VAKschool Pedagogisch Werk verzorgt kleinschalig en individueel onderwijs, waarbij veel met beelden wordt gewerkt.
Karakteristieken van de opleiding:
- omgekeerde leerweg (leren in en vanuit de praktijk van het beroep),
- ontwikkelen van reflecterend vermogen,
- beroepshouding van leren kijken en zien,
- ontwikkeling van zichtbaar werkgedrag,
- verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en dat van de groep.
Didactische videobegeleiding en praktijkdocumentatie zijn centrale elementen binnen de opleiding.
Het is voor ons een grote uitdaging om dit project te mogen uitvoeren en zo een bijdrage te leveren  aan  de  pedagogisch omgeving in deze wijk.


Oprichting Stichting ieder&een in BEELD 

Samen met Wouke Lam hebben wij in juni 2014 de Stichting ieder&een in BEELD opgericht. Deze stichting heeft ten doel: Het bevorderen en versterken van het opvoedingsklimaat door verbetering van de kwaliteit van kindercentra, waarbij elk kind volledig tot zijn/haar recht komt. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontplooien van activiteiten op het gebied van opleiding en scholing van pedagogische medewerkers en andere personen betrokken bij de opvoeding, die de kinderen, hun ouders en andere belanghebbenden daadwerkelijk zien en die diversiteitsensitief zijn.