Opleiding in beeld

Opleiding in Beeld

Opleiding in Beeld: een nieuwe methodiek

Ontwikkelen en implementeren van ‘Opleiding in Beeld’ is een belangrijke activiteit van Groenewegen en Mols, ‘Opleiders in Beeld’. Met ‘Opleiding in Beeld’ kunnen leerling-pedagogisch medewerkers op nieuwe wijze opgeleid worden tot vakbekwame medewerkers in de kinderopvang. Hierdoor leren zij effectief jonge kinderen begeleiden in hun ontwikkeling tot zelfstandige mensen.

Uitgangspunten “Opleiding in Beeld”©

‘Opleiding in Beeld’ combineert de Doe-didactiek © (Erica Aalsma: leren in de praktijk) met Video Interactie Begeleiding© (reflecteren met behulp van videobeelden).‘Opleiding in Beeld’ is gestoeld op het werken in de praktijk van het beroep.
De didactische video-begeleiding (videofragment) vormt de kern van ons opleidingsconcept. De pedagogisch medewerker werkt in directe samenwerking met een ervaren kracht en leert aan de hand van reflectie op haar eigen video-beelden (videofragment). Op deze manier komt het kind centraal te staan.

Nascholing

Naast 'Opleiding in Beeld' verzorgen wij nascholing voor gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Bij deze nascholingscursussen gebruiken we ook video-beelden ter ondersteuning. De pedagogisch medewerker zal met de opgedane kennis en vaardigheden de kwaliteit van de kinderopvang op de locatie verhogen. Inmiddels kunnen we zeggen dat we er ervaring mee hebben opgedaan de afgelopen jaren.
Het is waar: “Eén beeld zegt meer dan 1000 woorden!”