Opleiding in beeld

Wie zijn wij?

‘Opleiders in Beeld’

Achter Opleiders in Beeld staan:
> Monique Groenewegen (studie SPH en VO Organisatie Management en Beleid)
> Maureen Mols (studie SPH, Wijsgerige en historische pedagogiek RU Leiden)

Wij hebben beiden ruime ervaring zowel in uitvoerende als ook in verschillende leidinggevende functies binnen de kinderopvang. Wij zijn beide ervaren ROC-docenten en houden ons bezig met uitvoering en ontwikkeling van competentie gericht onderwijs. Daarnaast zijn we momenteel werkzaam als Beleidsmedewerker Pedagogiek in een kinderopvangorganisatie. En doen we momenteel vervangende werkzaamheden als leidinggevende en pedagogisch medewerker.

Wat is onze missie en visie?

Vanuit betrokkenheid en bevlogenheid zijn wij gestart met het bedenken van de methodiek ‘Opleiding in Beeld’ omdat we een gerichte bijdrage willen leveren aan de verhoging van de kwaliteit. Uitkomsten van divers wetenschappelijke onderzoek (NCKO) op het gebied van kwaliteit van de kinderopvang laat zien dat hieraan behoefte is (zie: www.kinderopvangonderzoek.nl).
Onze visie is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen wanneer ze begeleid worden door pedagogisch medewerkers die de kinderen daadwerkelijk ZIEN. Daarom hebben we de missie om leerlingen op te leiden tot pedagogisch medewerkers die geleerd hebben kinderen te ZIEN.