Opleiding in beeld

Wie zijn wij?

‘Opleiders in Beeld’

Achter Opleiders in Beeld staan:
> Monique Groenewegen (studie SPH en VO Organisatie Management en Beleid) 
> Maureen Mols (studie SPH, Wijsgerige en historische pedagogiek RU Leiden) 

Wij hebben beiden ruime ervaring zowel in uitvoerende als ook in verschillende leidinggevende functies binnen de kinderopvang. Wij zijn beide ervaren ROC-docenten en houden ons bezig met uitvoering en ontwikkeling van competentie gericht onderwijs. Daarnaast zijn we momenteel werkzaam als Beleidsmedewerker Pedagogiek in een kinderopvangorganisatie.

Wat is onze missie en visie? 

Vanuit betrokkenheid en bevlogenheid zijn wij gestart met het bedenken van de methodiek ‘Opleiding in Beeld’ omdat we een gerichte bijdrage willen leveren aan de verhoging van de kwaliteit. Uitkomsten van divers wetenschappelijke onderzoek (NCKO) op het gebied van kwaliteit van de kinderopvang laat zien dat hieraan behoefte is (zie: www.kinderopvangonderzoek.nl).
Onze visie is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen wanneer ze begeleid worden door pedagogisch medewerkers die de kinderen daadwerkelijk ZIEN. Daarom hebben we de missie om leerlingen op te leiden tot pedagogisch medewerkers die geleerd hebben kinderen te ZIEN.

Wat doen we?

Door ‘Opleiding in Beeld’ verder te ontplooien in samenwerking met het werkveld willen we een basis leggen voor de implementatie van 'Opleiding in Beeld’ binnen de beroepsopleiding pedagogisch werk kinderopvang niveau 3 voor leerlingen in het regionaal beroepsonderwijs. Daarnaast verzorgen wij nascholing voor gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Bij deze nascholingscursussen gebruiken we video-beelden ter ondersteuning. De pedagogisch medewerker zal met de opgedane kennis en vaardigheden de kwaliteit van de kinderopvang op de locatie verhogen.